Alkooli dhe Fertiliteti

Alkooli dhe Fertiliteti

Një studim së fundmi tregoi marrëdhënien midis konsumimit të alkoolit dhe infertilitetit tek gratë.

Rezultoi se kur konsumohet 3-4 gota me alkool ne javë gjatë fazës luteale rezultonte se shancet e të ngelurit shtatzënë reduktoheshin ne 44%.

Ndërkohë kur konsumimi rritej në më shumë se 6 gota mundësia për të konceptuar një shtatzëni ulej në 61% për të njëjtën periudhë të ciklit menstrual.

#klinikaGliozheni #përseGliozheni #obstetrikë #shtatzëni #ndërgjegjësim #gjenetika #menstruacionet #spermatozoid #shoqërieshëndetshme #tëflasim #paslindjes #vizitegjinekologjike #nena #alkooli #konsumimiialkoolitgjateshtatzenise