Barra jashtë mitre

Barra jashtë mitre

Barra jashtë mitrës ose gravidanca ekstrauterine (GEU) është një episod i rrallë dhe ndodh atëherë kur veza e fekonduar implantohet jashtë hapësirës së mitrës, zakonisht në tuba.

Simptomat kryesore janë:

– Prania e dhimbjes së fortë në fund të barkut  (zakonisht e lokalizuar në njërën anë)

– Hemoragjia vaginale

– Pulsi i shpejtë dhe i dobët

Në këto raste, pacientja duhet të drejtohet menjëherë në spital, pasi mund të jetë një barrë jashtë mitre që përbën rrezik për jetën e saj dhe kërkon ndërhyrje kirurgjikale.

GEU ndodh më shpesh në rastet e inflamacioneve pelvike kronike, te gratë me endometriozë ose ato që kanë bërë operacione pelvike si dhe në ato raste që kanë vendosur spirale për metodë kontracepsioni.

# # # # # # # # # # # # #