Bebet, zakonisht në gjumë…

Bebet, zakonisht në gjumë…

Zakonisht gjatë vitit të parë të jetës bebet janë në gjumë pjesën më të madhe të kohës. Ato flejnë mesatarisht 5400 orë, që duke e konsideruar me totalin e 8760 orëve në vit është me të vërtetë shumë J

Ato flejnë pak orë dhe zgjohen shpesh çka e bën mjaft të lodhshme për nënën që të ndjekë pas ritmet e tyre “kapriçoze”.