Bebi dhe babi

Bebi dhe babi

Fillimisht, disa burra përpiqen t’i refuzojnë përgjegjsitë e rolit të babait, si dhe ankthin e frikën që lidhen me të. Mënyra më e mirë për ta larguar frikën është kontakti fizik me fëmijën, si për shëmbull, ndërrimi i pelenave, bërja e banjës apo vënia në gjumë. Të gjitha këto nëse filloni t’i praktikoni, gradualisht do të kthehen në veprime të natyrshme.