BI testi

BI testi

Bi Testi kryhet ndërmjet javës së njëmbëdhjetë dhe trembëdhjetë të shtatzënisë për të vlerësuar rrezikun e mbartjes së anomalive gjenetike tek fetusi. Për të marrë rezultatin e testit nevojitet që përvec matjes së hormoneve të caktuara me anë të një mostre gjakut, të kryhet edhe ekografia abdominale.
Për të patur një rezultat më të saktë nevojitet që të dhënat e marra nga ekzaminimet e mësipërme të krahasohen më moshën e nënës dhe të vlerësohet rrisku i anomalive në fetus.