BI TESTI

BI TESTI

Bi Testi është një test diagnostikues para lindjes i cili kryhet ndërmjet javës së njëmbëdhjetë dhe trembëdhjetë të shtatzënisë. ⠀

Ky test vlerëson rrezikun që fëmija të mbartë anomali gjenetike si psh. sindroma Down. Është një  ekzaminim jo invaziv ku me anë të një mostre gjaku të nënës matet prania e hormoneve. Rezultatet më pas krahasohen me informacionin e dhënë nga  ekografia abdominale dhe me variablat e tjerë (p.sh. mosha e nënës) për të përftuar informacion përsa i përket rrezikshmërisë për anomali kromozomike.