Binjakët

Binjakët

Prindërit e binjakëve e dinë shumë mirë se ku ndryshojnë të vegjlit e tyre. Por sa prej jush i dini këto fakte për binjakët:

• 40% e binjakëve shpikin gjuhën e tyre.
• Binjakët identikë i kanë të ndryshme gjurmët e gishtave.
• Binjakët fillojnë të ndërveprojnë me njëri – tjetrin në mitër në javën e 14-të.
• Binjakët mund të kenë pigmentime totalisht të ndryshme të lëkurës.