BIOPSIA EMBRIONALE

BIOPSIA EMBRIONALE

Biopsia embrionale është një procedurë që lejon identifikimin e anomalive gjenetike në embrionet e krijuara nëpërmjet fekondimit in vitro, përpara se këto embrione të transferohen në mitrën e gruas.
Ajo kryhet në rastet kur prindërit janë mbartës të një anomalie gjenetike. Nëpërmjet kësaj teknike, disa qeliza shkëputen nga embrioni pa e dëmtuar atë me qëllim analizimin e materialit gjenetik.
Qëllimi final është që, nëpërmjet fekondimit in vitro, të transferohen në mitrën e gruas vetëm embrione të shëndetshme dhe të rritet mundësia për një shtatzëni të suksesshme.

Në qoftë se dëshironi më shumë informacione në lidhje me këtë teknikë ju lutemi të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.