Biopsia Endometriale

Biopsia Endometriale

Endometriumi është shtresa e uterusit në të cilën implantohet embrioni dhe për këtë arsye ka aftësinë të rigjenerohet në çdo cikël menstrual dhe të bëhet receptiv në ditët kur gruaja është fertile.
Infertiliteti prej faktorit endometrial është vënë re në 20% të rasteve.

3 analiza vlerësojnë receptivitetin endometrial:
1-ERA: bën të mundur identifikimin e dritares së implantimit duke analizuar 248 gjene.
2-EMMA: analizon tipin edhe numrin e mikrobiomës uterine për të përcaktuar nëse është koha optimale për tu implantuar ose jo.
3-ALICE: diagnostikon endometriotitin kronik, i cili prek 30% të çifteve infertile.

Për më tepër informacione kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333.