BIOPSIA ENDOMETRIALE

BIOPSIA ENDOMETRIALE

Mjeku gjinekolog mund të kryejë biopsi endometriale e cila rezulton në marrjen e një pjese indore nga endometriumi për qëllim studimin e tij.

Rezultatet e biopsisë mund të tregojnë:
-Praninë e infeksioneve që shkaktojnë endometritin
-Praninë e polipeve ose fibromave të cilat shkaktojnë gjakderdhje jonormale
-Praninë e qelizave kancerogjene
-Mënyrën sesi reagon endometriumi ndaj hormoneve
-Arsyen e aborteve të përsëritura tek gratë
-Dritaren e implantimit tek gratë që i nënshtrohen fekondimit in vitro.

Nëse jeni të interesuar,ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.