Biopsia testikulare

Biopsia testikulare

Biopsia testikulare është një metodë që i vjen në ndihmë të gjithë meshkujve të cilët paraqesin azoospermi, pra mungesë totale e spermatozoidëve në ejakulat pas analizës së spermogramës.Biopsia është një procedurë që nuk shkakton shumë dhimbje tek pacienti, ka kohë të shpejtë shërimi dhe ndërhyrja zgjat rreth 15 minuta. Gjatë procedurës përdoret një shiringë e posaçme për të tërhequr spermatozoidët, të cilët më pas mund të përdoren menjëherë për të injektuar vezët në kushte in vitro me anë të metodës së fertilizimit  intracitoplazmatik të asistuar (ICSI)  ose mund të ruhen në ngrirje. Për të kryer spermogramën, biopsinë testikulare apo vizitë me mjekun ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32  dhe cel. +355 67 27 33 333.