Gratë që dëshirojnë fëmijë (ose më shumë fëmijë në të ardhmen) duhet:
  • Të marrin informacion në lidhje me fertilitetin dhe moshën e femrës.
  • Të interesohen për të kontrolluar rezervën ovariane kur arrijnë të 30-tat.

Llogaritja e  moshës  së  shtatzënisë bëhet duke u bazuar në  datën e  menstruacioneve të fundit. Kjo  për faktin  se, shpesh, data e saktë e  konceptimit  nuk dihet, ndërkohë  që data e ardhjes  së menstruacioneve fiksohet.