3-FEKONDIM IN VITRO

Assisted hatching është një procedurë që mund të aplikohet në pacientët që i nënshtrohen procedurave të Fertilizimit In Vitro. Assisted hatching ndihmon embrionin të largojë zonën pellucide, e cila rrethon embrionin dhe të implantohet në uterus duke rritur shanset për shtatzëni. Embriologët e kryejnë këtë teknikë me...

Në rastet kur partneri ka probleme me infertilitetin, probleme gjenetike të trashëgueshme dhe nuk prodhon spermatozoidë apo gratë të cilat nuk kanë partner por dëshirojnë një shtatzëni, ju vjen në ndihmë teknikat e fertilizimit invitro me dhurues të materialit seminal. Materiali seminal i përzgjedhur zakonisht ka...

Uterusi unikorn është një malformacion kongenital në të cilën formohet vetëm një pjesë e uterusit. Përvec mungesës së njërës gjysëm të uterusit vihet re edhe prania e vetëm njërit prej tubave të fallopit. Kjo anomali nuk është simptomatike dhe mundet të detektohet nëpërmjet ekografisë. Në rastet kur...

Cikli i transfertës së embrioneve konsiston në shkrirjen e embrioneve të çiftit të cilat janë të ruajtura në azot të lëngët dhe transferimin më pas të embrionit/eve në uterusin e gruas. Përpara se gruaja ti nënshtrohet transfertës, mjeku gjinekolog bën të mundur përputhjen e ciklit menstrual...

Biopsia embrionale është një procedurë që lejon identifikimin e anomalive gjenetike në embrionet e krijuara nëpërmjet fekondimit in vitro, përpara se këto embrione të transferohen në mitrën e gruas. PGD është një test gjenetik i cili i mundëson çifteve me një sëmundje gjenetike të kenë pasardhës...

Aspirimi testikular është një procedurë mjekësore e thjeshtë dhe pa shumë dhimbje që mundëson marrjen e materialit seminal tek burrat të cilët pas analizës së spermogramës rezultojnë me azoospermi. Spermatozoidët e gjetur përdoren për të kryer menjëherë fertilizimin in vitro ose ngrihen për tu përdorur në...

Sot falë teknikave të fekondimit të asistuar shumë gra mund të realizojnë dëshirën e tyrë për tu berë mama edhe pse nuk kanë partner. Me anë të këtyre tëknikave vezët e gruas mund të injektohen me spermatozoidët e përzgjedhur nga një dhurues sperme duke i ofruar...

Për arsye profesionale, shoqërore ose shëndetësore, një grua mund të mos jetë e gatshme të mbetet shtatzënë dhe ajo mund të dëshirojë të shtyjë lindjen e një fëmije derisa të jetë koha e duhur për të. Për këto arsye gratë mund ti nënshtrohen stimulimit hormonal dhe...

Në formë të thjeshtuar, vitaliteti i spermatozoidëve është përqindja e spermatozoidëve të gjallë dhe të shëndetshëm. Vitaliteti nuk është i njëjtë me lëvizshëmirinë, lëvizshmëria vlerëson përqindjen e spermatozoidëve që lëvizin ndërsa vitaliteti përqindjen e spermatozoidëve që janë të gjallë por që nuk lëvizin. Vitaliteti i spermatozoidëve...

Inseminimi Intra Uterin (IIU) është një procedurë për trajtimin e infertilitetit në çift. Procedura e inseminimit kryesisht rekomandohet të kryhet përpara se një çift ti nënshtrohet fertilizimit in vitro dhe rekomandohet të përsëritet deri në tre herë për të arritur rezultatin e dëshiruar. IIU kryhet në rastet...