7-NJOFTIME

Përpara se një çift të planifikojë një shtatzëni rekomndohet të kryhen disa analiza, ndër to është edhe spermograma për partnerin mashkull. Me anë të spermogramës analizohen parametrat e materialit seminal siç janë: - Përqëndrimi i spermatozoidëve - Volumi i materialit seminal - Lëvizshmëria e spermatozoidëve - Morfologjia⠀ Kushtet për të...

Ne jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë që kanë shërbimet tona në fushën e gjinekologjisë, obstetrikës dhe infertilitetit, në jetën e pacientëve. Përkushtimi jonë për t’ju ofruar atyre mbështetje dhe mirëkuptim, përveç profesionalizmit të garantuar, është maksimal. Një nga cilësitë e stafit të klinikës Gliozheni është komunikimi...

Klinika jonë prej vitit 2016 është transferuar në ambiente të reja dhe moderne, ku jemi përpjekur që të krijojmë kushte sa më të mira për pacientët tanë. Përveç profesionalizmit dhe përkushtimit me të cilët synojmë t’ju shërbejmë pacientëve, për ne është e rëndësishme që ata të...

Prof. Dr. Orion Gliozheni "Në pritje të një bebeje" Libri flet për një nga ngjarjet më emocionuese...

Që nga 1 Janari 2016, klinika jonë është transferuar në destinacionin e saj të ri në Rr.Zonja Curre....

Duke ndjekur teknikat e përditësuara në fushën e Riprodhimit Mjekësor të Asistuar ne mund të sygjerojmë rrugëtimin më të përshtatshëm për secilin çift që vjen pranë klinikës sonë duke ndjekur ecurinë e tij hap pas hapi. Në takimin e parë vendoset lidhja midis çiftit dhe mjekëve...

Çdo grua, çdo vajzë  ka “malin” e saj për të ngjitur.  Shumë kërkohet dhe pritet prej tyre dhe e vërteta është që ato mund të arrijnë gjithçka nëse e duan. Ne si Klinikë,  ju urojmë grave dhe vajzave, forcën dhe guximin për të qënë të lumtura...

Klinika Gliozheni ofron :⠀ -Analiza Hormonale⠀ -Analiza të ndryshme biokimike⠀ (gjak komplet, urinë komplet, glicemi, azotemi etj)⠀ -Ekzaminime ⠀ (ekografi 4D, Ekografi abd, ekografi gjiri, pap-test, konsult, etj)⠀ ⠀...

Misioni i klinikës sonë është që të ofrojë shërbim sa më të mirë obstetrikal dhe gjinekologjik si dhe në fushën e riprodhimit, mbështetur në profesionalizëm, korrektesë e ndershmëri të stafit dhe në një ambjent krejt miqësor për pacientët...