Çfarë është infertiliteti i çiftit ?

Çfarë është infertiliteti i çiftit ?

Bëhet fjalë për infertilitet të çiftit kur pas një viti raportesh seksuale të rregullta dhe pa përdorur metoda kontracepsioni, nuk është arritur një shtatzëni.
Infertiliteti sot është një fenomen i përhapur në mbarë botën dhe përbën një problem të rëndësishëm sa mjekësor aq edhe social.