Çfarë shkakton infertiliteti tek gratë?

Çfarë shkakton infertiliteti tek gratë?

Çdo paciente është e veçantë në shkaqet e infertilitetit. Ndërkohë që disa gra kanë vështirësi në konceptimin e një shtatzënie prej moshës disa të tjera kanë probleme hormonale apo strukturore.

Shkaqet më të shpeshta të infertilitetit femëror janë:
– Mosha mbi 40 kryesisht shoqërohet me rënie të cilësisë ovariale dhe aborte.
– Çrregullimet e ovulacionit që gjenden tek 1 në 4 gra.
– Infertilitet tubal në rastet kur gruaja ka të dëmtuara tubat e fallopit.
– Endometrioza e cila shkakton rritje uterine duke ndërprerë implantimin e vezës së fertilizuar.
– Anomali të uterusit që gjithashtu ndërveprojnë me implantimin dhe rrisin shanset për abort.

Klinika jonë i trajton të gjitha rastet e mësipërme dhe nëse dëshironi të informoheni më gjerë , ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333.