Diagnoza gjenetike paraimplantimit

Diagnoza gjenetike paraimplantimit

Embrionet e krijuara në laborator, in vitro,  mund ti nënshtrohen kontrollit gjenetik para implantimit, PGS.

Qëllimi është identifikimi i embrioneve që përmbajnë anomali kromozomike duke mundësuar kështu vetëm transferimin e embrioneve të shëndosha në mitrën e gruas.

Në këtë mënyrë ulet rreziku që:

-Fertilizimi in vitro të dështojë.

– Të përjetohen aborte të përsëritura.

-Fëmijët të lindin me sindromin Doën apo me sindroma të tjera aneuploidike.

PGS këshillohet kryesisht në rastet kur mosha e gruas është mbi 35 vjeç.