Do të duhet të ushqehesh për DY persona.

Do të duhet të ushqehesh për DY persona.

(MIT)
Të nevojiten vetëm 200 kalori ekstra gjatë shtatzënisë, dhe kjo nevojë vjen vetëm gjatë semestrit të dytë dhe të tretë. 200 kalori janë barabartë me 1\4 e një tasi me fruta të thata.
Ajo që është e rëndësishme gjatë shtatzënisë është që ju duhet të ushqeheni me zgjuarsi dhe shumë shëndetshëm.