EKO GJINEKOLOGJIKE

EKO GJINEKOLOGJIKE

Ekografia abdominale në gjinekologji ndihmon në vizualizimin e imazhit të organeve si mitra, vezoret, tubat e fallopit dhe është një mënyrë jo invazive që lejon diagnostikimin e sëmundjeve në sistemin riprodhues femëror.

Disa nga përdorimet e ekografisë abdominale janë diagnostikimi i:
– Gjendjes së organeve të pelvisit
– Endometriozave, miomave dhe cisteve ovariane
– Shtatzënive ekstrauterine
– Kancerit

Nëse jeni të interesuara të kryeni një eko abdominale gjinekologjike, ju mund të kontaktoni në numrat tel.
+355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.