Ekografi abdominale

Ekografi abdominale

Ekografia abdominale në gjinekologji ndihmon në  vizualizimin e imazhit të organeve si mitra, vezoret, tubat e fallopit me një qartësi që lejon diagnostikimin e sëmundjeve.

Gjatë ekzaminimit nevojitet që fshikëza e urinës të jetë e mbushur pasi ndihmon për të arritur një pamje më të mirë të organeve pelvike.

Disa nga pwrdorimet e ekografisw abdominale janw diagnostikimi i:

-Gjwndjes sw organeve të pelvisit

-Endometriozave, miomave dhe cisteve ovariane

-Shtatzënive ekstrauterine

-Kancerit

Nëse jeni të interesuar të kryeni një eko abdominale gjinekologjike, ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32  dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.