Ekografia Gjinekologjike

Ekografia Gjinekologjike

Ekografia abdominale ndihmon në vizualizimin e organeve si mitra, vezoret, tubat e fallopit dhe lejon diagnostikimin e sëmundjeve në sistemin riprodhues femëror.

Disa nga përdorimet e ekografisë abdominale janë evidentimi i:
– Gjendjes së organeve të pelvisit – Endometriozave, miomave dhe cisteve ovariane
– Shtatzënive ekstrauterine
– Detektimi i tumoreve

Nëse jeni të interesuara të kryeni një eko abdominale gjinekologjike, ju mund të kontaktoni në numrat tel.
+355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.