Ekografia obstetrikale

Ekografia obstetrikale

Ekografia obstetrikale, është një teknikë për të përfituar, nëpërmjet ultratingujve, imazhe në kohë reale të embrionit në mitrën e nënës, të vetë mitrës apo të vezoreve të gruas.
Duke qënë një proçedurë e sigurt dhe aspak e dhimbshme e cila nuk shkakton dëme tek nëna apo fëmija, ekografia mbetet një nga teknikat më të përdorura për të ndjekur hap pas hapi shtatzëninë.