Embrione in vitro.

Embrione in vitro.

Në foto paraqiten dy embrione në ditë të tretë të fotografuara nëpërmjet kamerës së instaluar në invertoskop. Invertoskopi është mikroskopi nën të cilin kryhet proçesi i bashkimit të vezëve me spermatozoidët në laborator.
Në këtë fazë të zhvillimit embrionet janë gati për tu transferuar. Qelizat e tyre janë në formën dhe madhësinë e duhur. Ato shërbejnë si qeliza stemë, pra mund të prodhojnë cilëndo pjesë të trupit të fëmijës në të ardhmen.
Këto embrione janë finalizimi më i bukur i gjithë rrugëtimit të çiftit bashkë me mjekët dhe biologët gjatë fekondimit in vitro.