ERA- ANALIZA E RECEPTIVITETIT ENDOMETRIAL

ERA- ANALIZA E RECEPTIVITETIT ENDOMETRIAL

Në mënyrë që të arrihet një shtatzëni duhet që mitra të jetë e gatshme për të pritur embrionin.

Endometri luan rol kryesor në implantimin e embrionit. Për të vlerësuar anomalitë e kavitetit uterin dhe dritaren e implantimit mund të kryhet testi i pranueshmerisë së endometrit.

ERA rrit shanset e shtatzënisë duke mundësuar sinkronizimin e kohës së implantimit të embrionit me atë të receptivitetit endometrial.

Mjeku gjinekolog kryen biopsinë endometriale për ti kryer më pas analizën gjenetike për gjenet të cilat janë përgjegjese për implantimin.

 

Për më tepër informacione ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333