fakte per fertilitetin

fakte per fertilitetin

Kur diskutohet për fertilitetin femëror, shpesh ka dy ekstreme:
ose u bëhet shumë presion grave që në moshë të re për të përcaktuar qëllimet e ardhshme të planifikimit familjar ose ka një mospërfillje totale për moshën, kushtet mjekësore dhe historikun familjar që mund të luajnë një rol tek aftësia për të konceptuar.

1.Nuk keni pse të frikësoheni nëse nuk mbeteni shtatzënë menjëherë.
2.Një periodë e parregullt nuk duhet të injorohet.
3.Shëndeti seksual ndikon në fertilitetin tuaj – Disa sëmundje seksualisht të transmetueshme janë përgjegjëse për infertilitetin si tek meshkujt ashtu edhe te femrat.
4.Disa gjendje gjinekologjike janë të lidhura me infertilitetin – Gjendjet si endometrioza dhe sindroma e vezores policistike (PCOS) janë të lidhura me infertilitetin dhe abortin e përsëritur.
5.Për gratë që mendojnë se do të duan të ndërtojnë familjet e tyre në një moshë më të vonë, ju keni mundësinë të ngrini vezët për të ruajtur fertilitetin tuaj.