Fekondimi i asistuar, sa tentativa mund të jenë të nevojshme?

Fekondimi i asistuar, sa tentativa mund të jenë të nevojshme?

Suksesi përsa i përket trajtimeve të fekondimit të asistuar varet nga shumë faktorë, si mosha e gruas apo shkaktarët e infertilitetit.

Nuk ka statistika të mirfillta sesa herë do jetë e nevojshme të provoni derisa të arrihet një shtatzëni dhe të finalizohet me një beb të shëndetshëm. Çka është  e ditur është se i gjithë rrugëtimi kërkon shumë përkushtim. Mundet të duhen disa përpjekje, por mundet edhe të funksjonojë me tentativën e parë.