Fetusi në javën e 9-të.

Fetusi në javën e 9-të.

Deri në javën e 9-të koka  dhe trupi nuk janë në proporcion. Truri dhe koka rriten më shpejt se pjesa tjetër e trupit. Përveç kësaj, edhe pjesa e pasme e kokës zhvillohet më shpejt se pjesa ballore; kjo është  arsyeja përse koka rezulton e përkulur nga përpara dhe jep përshtypjen se fëmija është i përkulur përpara.