Gjatë shtatzënisë do të keni disa ëndrra të bukura dhe të çuditshme.

Gjatë shtatzënisë do të keni disa ëndrra të bukura dhe të çuditshme.

Çlirimi i hormoneve, si edhe mendimet dhe shqetësimet e shumta rreth shtatzanisë  dhe fëmijës mund të bëjnë që gjatë natës
të  shikoni ëndërra të  çuditshme dhe ndoshta edhe të frikshme.Pavarësisht mënyrës si i shikoni, ëndërrat gjatë shtatzanisë janë shumë normale.