Gjinekologji

Gjinekologji

Ne vlerësojmë rëndësinë e madhe që ka shëndeti seksual apo riprodhues i gruas në çdo fazë të jetës së saj, duke filluar nga puberteti, adoleshenca, jeta riprodhuese, menopauza dhe postmenopauza.
Secila prej këtyre periudhave, ka probleme apo nevoja për vëmendje specifike.
Klinika jonë ju siguron një shërbim të kualifikuar dhe profesional, i shoqëruar me praninë e aparaturave bashkëkohore, për diagnozën dhe trajtimin e rasteve apo patologjive të ndryshme.