Histeroskopia

Histeroskopia

Histeroskopia  (HSC) është një procedurë e sigurtë që përdoret për të ekzaminuar pjesën e brendshme të mitrës, nëpërmjet kalimit të histeroskopit përmes vaginës dhe cerviksit.

HSC-ja përdoret për të diagnostikuar fibromyoma submukoze, polipet, anomali uterine si septum uterin apo siniechi si dhe për të bërë ndërhyrje nëse do të jetë e nevojshme.

Shkaqet përse mund ti nënshtroheni një histeroskopie janë:

  • menstruacione me gjakderdhje të shtuara
  • dhimbje pelvike
  • aborte të përsëritura
  • vështirësi për të mbetur shtatzënë
  • gjakderdhje e pazakontë vaginale

Në ditët në vazhdim:

– Mund të përjetohen dhimbje të ngjashme me ato të periudhës menstruale dhe gjakderdhje minimale.

– Duhet të shmangen marrëdheniet seksuale në mënyrë që të ulet rreziku i një infeksioni.