HORMONI ESTROGJEN NË SHTATZËNI

HORMONI ESTROGJEN NË SHTATZËNI

Gjatë fundit të shtatzënisë, vetëm placenta prodhon të njëjtën sasi të hormonit estrogjen të cilën normalisht një grua jo shtatzënë e prodhon gjatë 3 vitesh.

Estrogjeni gjatë shtatzënisë ndihmon në:

-Stimulimin e rritjes së mitrës për të akomoduar fetusin në rritje.

-Kontraktimin e mitrës duke e përgatitur ate për procesin e lindjes

-Stimulimin, rritjen dhe zhvillimin e gjëndrave të gjirit