Infertiliteti

Infertiliteti përkufizohet si paaftesia për të konceptuar një shtatzëni, mbas 1 viti marrëdhëniesh seksuale të rregullta dhe të pambrojtura (pa përdorur masa kontraceptive)

Duhet pasur parasysh qe:

>  65% e cifteve konceptojnë brënda 6 muajve
>  80% e cifteve konceptojnë brënda 1 viti
>  85% e cifteve konceptojnë brënda 2 viteve

Infertiliteti vete ndahet ne dy kategori te medha:

>  Infertilitet primar, kur nuk ka ndodhur asnjë shtatzëni e mëparshme
>  Infertilitet sekondar, kur ka qënë e dokumentuar një shtatzëni e mërparshme, qoftë kjo një lindje e gjallë, një abort apo një gravidancë ekstrauterine (barrë jashtë mitrës)

Terma te tjere qe hasen ne lidhje me infertilitetin jane:

>  Fekondabiliteti që është përqindja e shansit që ka një grua për të konceptuar në një cikël (18-20%)
> Hypofertiliteti që ka të bëjë me uljen e fekondabilitetit nga një anomali minore e gruas, burrit apo e vetë çiftit

Shkaqet e infertilitetit jane:

Faktori femeror
>  Anovulacioni
>  Faktoret pelvik (legeni i femrës) me patologji të tubave, të mitrës apo endometriozë
>  Mosha
>  SST (Semundje Seksualisht të Transmetueshme)
>  Kemioterapia
>  Faktoret gjenetik

 

Faktori mashkullor
>  Faktore Pre-testikular (hipogonadizmi hipogonadotrop, obeziteti, duhani e alkooli, faktoreë gjenetik si translokacionet, medikamentozë)
>  Faktore testikular (anomali anatomike, idiopatike, infeksioze, rrezatimi, gjenetike si sindroma Klienefelter)
>  Faktore post-testikular (Ejakulacioni retrograde, impotenca, hypospadia e epispadia, dëmtime të duktusit deferens)

Kur duhet te konsultoheni me Kliniken tone:

>  Kur jeni munduar të konceptoni për 6 muaj ose më shumë
>  Jeni mbi 40 vjeç
>  Kur keni çrregullime të ciklit apo nuk keni perioda fare
>  Keni probleme të njohura të infertilitetit
>  Jeni diagnostikuar me endometrioze apo me Semundje Inflamatore Pelvike
>  Keni bere me shume se 1 abort
>  Keni bere trajtim kemioterapeutik/hormonal/radioterapeutik
>  Keni probleme me spermën
>  Keni probleme anatomike testikulare
>  Keni bërë vazektomi të mëparshme
>  Keni bërë ndërhyrje inguinale apo skrotale
>  Testikuj te vegjel, ulje e libidos apo disfunksion seksual
>  Keni deshire te informoheni mbi fertilitetin tuaj.

Ekzaminimet për meshkujt:

>  Analizë e spermës (Spermograma)
>  Testim hormonal
>  Testim gjenetik
>  Biopsi testikulare

Trajtimi për meshkujt:

>  Trajtimi i infeksioneve
>  Trajtimi i problemeve të disfunksionit seksual
>  Trajtim hormonal e medikamentoz
>  Teknologjia e riprodhimit të asistuar

Ekzaminimet per femrat:

>  Test ovulacioni (nivel hormonal femëror)
>  Histerosalpingografi (radiologji e aparatit gjenital femëror)
>  Testi i rezervës ovariale
>  Testime hormonale
>  Testime nëpërmjet imazherisë

Trajtimi per femrat:

>  Stimulim i ovulacionit nëpërmjet terapisë medikamentoze
>  IUI (inseminimi intrauterine)
>  Kirurgjia e trajtimit të problemeve mekanike (polipe uterine, anomaly kongenitale uterine, etj)
>  Teknologjia e riprodhimit të asistuar (FIV- Fertilizimi In Vitro)
>  ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)
>  Hatching i asistuar
>  Donacion i ovocitit apo spermatozoidit