Inseminimi Intra Uterin (IIU)

Inseminimi Intra Uterin (IIU)

Inseminimi Intra Uterin (IIU) është një procedurë për trajtimin e infertilitetit në çift.

Procedura e inseminimit kryesisht rekomandohet të kryhet përpara se një çift ti nënshtrohet fertilizimit in vitro dhe rekomandohet të përsëritet deri në tre herë për të arritur rezultatin e dëshiruar.

IIU kryhet në rastet e:
– Infertilitetit mashkullor
– Infertilitet të pashpjeguar
– Çrregullimeve të ovulacionit – Endometriozës së lehtë

Kjo procedurë është e sigurtë dhe pa dhimbje, pasi është verejtur rritja folikulare tek gruaja, partneri dorëzon materialin seminal pranë laboratorit për tiu nënshtruar trajtimit e më pas transferimit në mitrën e gruas.

Dy javë më pas kryhet testi i B-hcg për të vërtetuar ose jo shtatzëninë.

Për të kryer procedurën e IIU ju mund të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.