Klinika e Re

Klinika e Re

Që nga 1 Janari 2016, klinika jonë është transferuar në destinacionin e saj të ri në Rr.Zonja Curre.