NE JEMI PRANË JUSH
  Për çdo pyetje apo problem që keni
  ADRESA
  Rr.Zonja Çurre | Tirane
  NE JEMI HAPUR
  Oraret: 8.00-19.30 Hënë-Premte
  RRJETE SOCIALE