LEEP

LEEP

LEEP (loop electrosurgical excision procedure) përdoret për të larguar nga cerviksi qelizat jonormale apo prekanceroze me anë të një ansë elektrokirurgjikale.

Kjo procedurë rekomandohet kur vërehen ndryshime në qafën e mitrës gjatë kolposkopisë apo kur rezultatet e Pap testit janë anormale të cilat mund të jenë rritje beninje ose qeliza prekanceroze.

LEEP është një procedurë e sigurtë dhe e shpejtë e cila kryhet pasi ka përfunduar cikli menstrual nën anestezi lokale. Pasi i nënshtrohet LEEP, pacientja duhet të këtë kujdes për higjienën personale dhe nuk duhet të kryejë marrdhënie seksuale deri në 2-3