Lindja me operacion cezarian

Lindja me operacion cezarian

Kjo lindje është një ndërhyrje kirurgjikale për të nxjerrë fëmijën nga mitra nëpërmjet një prerjeje që bëhet në barkun e nënës. Gjinekologu do të vendosë nëse lindja do të përfundojë me operacion cezarian ose jo. Ky vendim merret atëherë kur lindja me rrugë vaginale është e pamundur ose e rrezikshme për nënën apo fëmijën.