MARRJA E VEZËVE-PICK UP

MARRJA E VEZËVE-PICK UP

Gjatë fekondimit in vitro gruaja i nënshtrohet paraprakisht stimulimit hormonal të personalizuar, për të rritur sa më shumë vezë. ​
Ditën që kryhet procedura e pick up-it, gruaja do të jetë nën anestezi, ndërkohë mjekët aspirojnë folikujt në secilën vezore në brendësi të të cilave janë vezët. ​

Vezët e gjetura pasi të pastrohen nga qelizat rrethuese, do të mbahen në inkubator. ​

Në varësi të rastit ato mund të ngrihen dhe të ruhen për një kohë të gjatë në azot të lëngët ose të bashkohen me spermatozoidët e partnerit.​