MBËSHTETJE NË ÇIFT

MBËSHTETJE NË ÇIFT

Kur bëhet fjalë për infertilitetin nuk ka dallime midis femrave dhe meshkujve, sepse secili seks ka problematikat specifike. Rreth 1/3 e rasteve të infertilitetit lidhen me faktorët mashkullorë, 1/3 me faktorë femërorë dhe 1/3 që ngelet me faktorë femërorë dhe mashkullorë së bashku, ose janë infertilitet i pashpjeguar. Infertiliteti i pashpjeguar përbën 20% të të gjitha rasteve.

Shumica e problematikave me anë të  zhvillimeve në shkencë dhe mjekësi sot marrin zgjidhje. Mbështetja e partnerit pavarsisht llojit të problematikës është thelbësore gjatë rrugëtimit në riprodhimin e asistuar.