ME KE DO NGJASOJE ME SHUME BEBI JUAJ?

ME KE DO NGJASOJE ME SHUME BEBI JUAJ?

Trashëgimia gjenetike e fëmijës tuaj, përcaktohet që në momentin e konceptimit. Gjysma e saj vjen nga veza dhe gjysma tjetër nga spermatozoidi.

Pra fëmija është fryt i një proçesi të nderlikuar të kombinimit të gjeneve që vijnë nga të dy prindërit.

Pavarësisht se kujt i ngjan fëmija, ju dhe partneri juaj keni kontribuar në mënyrë të barabartë në hartën gjenetike të fëmijës tuaj.