Menstruacione të çrregullta

Menstruacione të çrregullta

Menstruacionet konsiderohen të çrregullta nëqoftëse ka më pak se 9 cikle vjetore.

Disa nga shkaqet për cikle menstruale të çrregullta janë:

-Një mbipeshë e tepruar ose një nënpeshë trupore e theksuar.

-Sindroma e ovarit polikistik.

-Probleme hormonale të vezoreve apo hipofizës.

-Çrregullime të gjendrës tiroide