Mungesa e Androgjenëve tek femrat

Mungesa e Androgjenëve tek femrat

Androgjenet janë hormone të cilat kontribuojnë në rritje dhe në riprodhim si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat.

Prodhimi i androgjenëve tek gratë zvogëlohet me rritjen e moshës. Në kohën kur një grua është 40 vjeç, nivelet e saj të androgjenëve janë rreth gjysma e atyre që kanë qenë kur ajo ishte 20 vjeç.

Disa nga simptomat e mungesës së androgjenëve tek gratë mund të përfshijnë:

-Letargji

-Humbja e masës muskulore dhe forcës

-Humbja e dëshirës seksuale

-Mungesë motivimi

-Gjendje jo e mirë psiko-emotive.