NDJEKJA E ÇIFTIT

NDJEKJA E ÇIFTIT

Kurimi i infertilitetit vjen pas vendosjes së diagnozës së saktë. Qëllimi kryesor është gjetja e shkakut dhe mënyrave se si mund të trajtohet infertiliteti duke u bazuar mbi historinë dhe problematikat e çiftit.

Ndjekja e çiftit për shkak të infertilitetit konsiston në disa takime të cilat kanë në fokus mbledhjen e anamnezës, kryerjen e analizave të nevojshme dhe më pas trajtimi i problematikës.

Terapitë që mund ti vijnë në ndihmë çiftit mund të jenë:
– Inseminim intrauterin (IIU)
– Fekondim i Asistuar me teknikën ICSI
Klinika Gliozheni është e specializuar në ndjekjen e çiftit në kuadër të riprodhimit mjekësor të asistuar.

Në qoftë se dëshironi që të ndiqeni pranë klinikës tonë ju lutemi të kontaktoni në numrat tel. +355 4 222 36 32 dhe cel. +355 67 27 33 333 për të rezervuar një orar.