Ndjekja e çiftit – Hap pas hapi

Ndjekja e çiftit – Hap pas hapi

Duke ndjekur teknikat e përditësuara në fushën e Riprodhimit Mjekësor të Asistuar, ne mundet të sygjerojmë rrugëtimin më të përshtatshëm për secilin çift që vjen pranë Klinikës sonë, duke ndjekur ecurinë e tij hap pas hapi me protokolle te personalizuara dhe duke pasur si qëllim kryesor arritjen e një shtatzënie te shëndetëshme.