Ndotja e ajrit dhe shtatzënia.

Ndotja e ajrit dhe shtatzënia.

Ndotja e ajrit ka efekte po aq të dëmshme sa dhe duhanpirja.⠀

Disa nga efektet e padëshiruara mundet të jenë  lindja premature, lindja e bebit me peshë nën normë dhe në raste të rralla mundet të çojë deri në abort.⠀

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, 2 bilion fëmijë janë të ekspozuar ndaj ndotjes së ajrit dhe jetojnë në një ambjent 6 herë me të ndotur se normalja.