Ndryshimet hormonale në shtatzëni

Ndryshimet hormonale në shtatzëni

Gratë shtatzëna përjetojnë ndryshime të niveleve të hormoneve estrogjen dhe progesteron gjatë shtatzënisë.  Këto ndryshime nuk kanë ndikim vetëm në humorin e gruas por edhe në zhvillimin e fetusit.

Një grua mund të prodhojë më shumë estrogjen gjatë shtatzënisë sesa gjatë gjithë jetës së saj.

Rritja e nivelit të estrogjenit gjatë shtatzënisë:

-Rrit vaskularizimin në uterus dhe placentë

-Nxit transferimin e lëndëve ushqyese tek fetusi

-Mbështet zhvillimin e fëmijës

Nivelet e rritura të progesteronit  shkaktojnë rritjen e përmasave të uterusit; nga përmasat e një dardhe (në gjendjen joshtatzënë) në një uterus që mund të rrisë një bebe.