Në botë çdo tre sekonda lind një fëmijë.

Në botë çdo tre sekonda lind një fëmijë.

Në botë çdo tre sekonda lind një fëmijë.

E mbani mend momentin kur vështrimi juaj ndeshi vështrimin e saj?