NË PRITJE TË NJË BEBEJE

NË PRITJE TË NJË BEBEJE

“Në pritje të një bebeje”, është një guidë e plotë mbi shtatzëninë dhe problemet e saj. ⠀

Libri është ndërtuar në formën e pyetjeve e përgjigjeve, të cilat sqarojne të gjitha dyshimet e të panjohurat që prindërit e ardhshëm kanë nevojë të dijnë, për të jetuar shtatzëninë në mënyrën e duhur dhe për të përgatitur sa më mire e me qetësi ardhjen e bebes së tyre.⠀