Një bebe në shtëpi

Një bebe në shtëpi

Disa fëmijë e përjetojnë lindjen e bebes si një çast plot emocione.  Por, në disa raste tek motra apo vëllai më i madh mund të lindë njëfarë xhelozie për të porsalindurin.

Nuk duhet të shqetësoheni, bëni kujdes  si më parë për fëmijët dhe gjithshka do të shuhet. Mundohuni që t’i përfshini  edhe fëmijët e tjerë në kujdesin për beben e vogël dhe t’u shpjegoni rëndësinë e ndihmës së tyre.