Një burrë dhe baba i mirë

Një burrë dhe baba i mirë

Babai ashtu si dhe nëna duhet të jetë i informuar mbi problemet e shtatzënisë dhe të lindjes. Ndihmesë është dhe pjesmarrja në vizitat e zakonshme tek gjinekologu.

Për t’ju përgjigjur kërkesave të partneres është e nevojshme që babai i ardhshëm fillimisht ti njohë dhe ti kuptojë ato.

E rëndësishme është prania e tij fizike dhe mbështetja morale dhe emocionale në periudhën para, gjatë dhe pas lindjes së fëmijës.